Tekstit

Featured posting

Vainot seurakunta

Kuva
Ensimmäinen Pietarin kirje III Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöitä vastaan."Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään? Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita. "Mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkääkä hämmästykö",vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta,joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla, pitäen hyvän omantunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden. Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiinelävä

Pyhä Maria

Kuva
Pyhä Maria Marialla ei ole Jumalaista asemaa Pyhien seurakunnassa: Maria kuitenkin ennusti tulevaisuutensa: Ja Maria sanoi: "Minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani; sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Katso, tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. Luukas 1:45-48

Apollos Efesoksessa ja Korintissa - Apostolien teot 18

Kuva
Puutteelinen tieto evankeliumista korjattiin. Johanneksen kaste, lapsikaste. Luku 18 26 Efesokseen tuli Apollos, Aleksandriassa syntynyt juutalainen, joka oli etevä puhuja ja tunsi kirjoitukset perin pohjin. 25 Hänelle oli opetettu Herran tie, ja pyhää intoa hehkuen hän julisti sanaa ja opetti tarkoin Jeesuksesta, mutta hän tunsi vain Johanneksen kasteen. 26 Apollos alkoi rohkeasti puhua synagogassa. Kuultuaan hänen julistustaan Priscilla ja Aquila ottivat hänet huostaansa ja perehdyttivät hänet tarkemmin Jumalan tiehen. 27 Kun Apollos sitten halusi lähteä Akhaiaan, veljet kannustivat häntä ja kirjoittivat opetuslapsille, että nämä ottaisivat hänet suopeasti vastaan. Akhaiaan saavuttuaan hän Jumalan armosta oli suureksi avuksi uskoville. 28 Kaikkien kuullen hän vakuuttavasti kumosi juutalaisten väitteet ja osoitti kirjoituksiin vedoten, että Jeesus on Messias. Luku 19 1 Apolloksen ollessa Korintissa Paavali vaelsi ylänköseutujen halki ja tuli Efesokseen. Hän tapasi

Jättiläiset ja jumalolennot onko heitä?

Kuva
Derek Prince - Muinaisajan sankarit ja puolijumalat joista on kirjoitettu paljon historiaa. Keitä ovat nämä hybridit? Suuri kokoiset Goljatit? Usko tai älä! Azazelista on kirjoitettu Apokryfikirjoissa. Kreikan myytit. Lähteet http://www.reinosav.net/of-angels-1.htm Apokryfikirjat, raamattu ja Pohjois-Irakin hautakammioista löydetyt kuvat ja nuolenpääkirjoitukset. Oli ihmisiä jotka sanoivat olleensa jumalia (kuninkaina) ja elivät luonnottoman kauan. Nykyihminen pitäisi heitä taivaalta tulleina muukalaisina, mutta pystyivät lisääntymään ihmisten kanssa. Myös Mooseksen aikana tehtiin suuria tunnustekoja Faraon toimesta. Vangittiin ja kahlittiin, koska rikkoivat korkeimman lakeja. Eri porukkaa kuin arkkienkeli Luciferin kapinalliset. Hävitettiin Noan aikoina http://www.apokryfikirjat.com/eenok1.htm   Tietysti 3000 kyynärää kuulostaa huvittavalta, se jää pimentoon mitä sillä on tarkoitettu vai onko joku käännös tai mittavirhe??? No ei Kyseessä ovat hybrid

Kiittämättömyys maailman palkka.

Kuva
Olen monasti törmännyt tilanteisiin, joissa joillekin ihmisille nauretaan ja heistä ei pidetä. Kylmä maailma ei rakkautta suo. Jumalan rakkaus velvoittaa mitä kuitenkin rakastamaan toisiamme: Rakkauden kaksoiskäskyllä tarkoitetaan Jeesuksen Matteuksen ja Markuksen evankeliumeissa esittämää käskyä rakastaa Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistä kuin omaa itseä. Tämä asettaa myös haasteita  Kristuksen seuraajille, kaikista on vaikea pitää tai emme tykkää. Kristuksen kanta on kristallin kirkas: "Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni ja evankeliumin tähden kadottaa, on sen pelastava. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? Joka tämän uskottoman ja syntisen sukupolven keskellä häpeää minua ja minun sanojani, sitä on Ihmisen Poika häpeävä, kun h

Meillä todellakin on rukouksia kuuleva Jumala

Kuva
Minä olen Herra, heidän Jumalansa, minä kuulen heidän rukouksensa. Sak.10:6. Jumala vierailee Abrahamin luona: 1 Moos. 18: 20-21 20 Ja Herra sanoi: "Valitushuuto Sodoman ja Gomorran asukkaiden takia on suuri ja heidän syntinsä on hyvin raskas. 21 Siksi minä aion mennä sinne katsomaan, ovatko he todella tehneet kaiken sen pahan, mistä valitetaan. Minä haluan saada siitä selvän." Tee tiettäväksi kaikki asiat rukouksen kautta, hyvä on pohtia onko Jumala kaikkien miljardien ihmisten ajatusten lukija? Pohdi ja mietiskele tuota Mooseksen kirjan kappaletta. Rukous on sitä varten, että teet asiasi tunnetuksi valtaistuimella. Onko rukous ajatustenvaihtoa vaiko puhetta?

Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää!

Kuva
Millainen on hyvä ihminen?  Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää, ja paha tuo pahastansa esiin pahaa; sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Lk 6:45 Raamattu ei ole lyömistä varten vaan; parantamista, eheyttämistä ja pelastusta varten. Meidän tulee puhua sanoja jotka parantavat, eivät haavoita. Kristuksen rakkaus velvoittaa meitä asettautumaan sen heikoimman puolelle. Sanoistasi sinut julistetaan syyttömäksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi." Mt 12 2. / Moos. 14:14 Herra sotii teidän puolestanne, olkaa te hiljaa! Tuo lause on yleisesti tunnettu Suomessa, sillä se on osa Raamattua, joka on ollut merkittävä osa suomalaista kulttuuria ja kirjallisuutta. Raamatun tekstit ovat vaikuttaneet voimakkaasti suomalaiseen yhteiskuntaan, kieleen ja arvoihin. Luukkaan evankeliumin jae 6:45, jossa mainittu lause esiintyy, on osa kristillistä opetusta ja sitä käytetään usein viitteenä hyvän ja pahan tekojen pohdinnassa1. Se on siis tuttu monille, jotka ovat

Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan.

Kuva
Evankeliumi Matteuksen mukaan 7:1-5  Jumalan tahto on, että ihmiset kunnioittavat toisiaan. Lähimmäisen rakkauteen sisältyy myös hänen maineensa ja kunniansa suojeleminen. Maineen menettäminen voi olla raskas isku, jonka vaikutukset voivat kestää koko elämän. Rikkomusten arviointi on annettu oikeuslaitoksen tehtäväksi, joka määrittää syylliset ja asettaa heidät vastuuseen teoistaan. Yksityiselämässä ei tulisi syyttää muita tai paljastaa heidän heikkouksiaan. Meidän tehtävämme on kannustaa ihmisiä vapautumaan menneisyydestään ja etsimään uutta suuntaa elämässään. (Katekismus). Lisäksi on huomioitava, että toisten työkyvyn ja terveydentilan arviointi on annettu työvoimaviranomaisten, työterveyshuollon, vakuutusyhtiöiden ja kansaneläkelaitoksen tehtäväksi. He suorittavat työkyvyn arviointeja useita viikkoja kestävissä tutkimuksissa, joten maallikoiden arviot voi ohittaa tai ne voivat olla kunnianloukkauksia, ja rikkomusten vakavuuden arvioi oikeuslaitos. Tämä lause viittaa sii

Lapsikasteen Historia ja Raamatunopetus

Kuva
Lapsikaste kristillinen käytäntö? Lapsikaste on kristillinen käytäntö, joka juontaa juurensa varhaiskristilliseen aikaan ja on säilynyt monien kirkkokuntien perinteenä tähän päivään asti. Sen historia on rikas ja monitahoinen, kietoutuen läheisesti kirkon kehitykseen ja teologisiin tulkintoihin. Varhaiskristillisessä kirkossa kaste oli merkittävä askel uskoon tulemisessa. Se symboloi uudestisyntymistä ja puhdistumista, ja sen kautta uskovat liitettiin Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Ajan myötä lapsikasteen käytäntö alkoi vakiintua, ja se nähtiin keinona liittää lapset Jumalan kansaan jo varhaisessa iässä. Raamatun opetus lapsikasteesta ei ole suoraviivaista, sillä Raamattu ei käsittele aihetta eksplisiittisesti. Kuitenkin monet kirkon opettajat ovat löytäneet tukea lapsikasteelle Raamatun teksteistä, kuten apostolien teoista ja Jeesuksen sanoista, jotka kehottavat tuomaan lapset hänen luokseen. Nykyään lapsikasteen merkitys ja käytäntö vaihtelevat eri kirkkokunnis

Kuka aloitti lapsikasteen?

Kuva
Kuka aloitti lapsikasteen? 100- ja 200-luvuilla Ireneus , Hippolytus , Origenes , Kyprianus Karthagolainen Afrikan paavi joka ehdotti, että lapset tulisi kastaa 250 jaa. Perinteinen aikuiskaste muutettiin lapsikasteeksi. Lapsikasteen vakiinnutti Augustinus (400 jaa), jonka mukaan "kastamattomat lapset joutuvat kadotukseen". Lapsikasteen yhteydessä alettiin korostaa perisynnin poispesemistä. "Kaikki, jotka kuolevat kastamattomina, myös pienet lapset, joutuvat helvettiin kärsimään loppumattomia tuskia Meillä ei ole oikeutta valittaa tätä, koska olemma kaikki pahoja. " Hän katsoi, ettei kukaan voinut pelastua ilman kastetta ja kirkon jäseneksi tulemista.   Evankeeliset ovat kuitenkin jatkaneet apostolista tapaa ja kastavat edelleen ainoastaan uskovien kasteella eivätkä ole katolisen piispan oppia omaksuneet.  Jeesus itse esimerkkinä. Johanneksenkin kasteen ottaneet kastettin myöhemmin Herran nimeen. Kristillisen kasteen taustana on Johanneksen kaste