2015

Dialogi

Onko alkukirkon Piispan opetukset suurempia kuin 12 apostolin? No eivät varmaan, lue itse tämä sivusto: Tutustu Ireneuksen, Hippolytuksen, Kyprianuksen ja Augustinuksen historiaan. Lapsikastetta puoltavat kirkkokunnat tulkitsevat kirkkoisä Tertullianuksen (n. 150–225) noin vuodelta 200 jaa. olevasta kirjoituksesta De baptismo, että lapsikaste on vanha apostolinen tapa. Raamatussa kuitenkaan ei ole yhtään lapsikastetapausta. Kuka aloitti lapsikasteen? Vastaamme siihen katolilaisten arkistojen pohjalta. Olit sitten kirkon pappi tai kuka tahansa, voit hoitaa tämä asian kuntoon. Sivuille tästä Lähteet

Sunday, 25 April 2010

Kuka aloitti lapsikasteen?


100- ja 200-luvuilla Ireneus, Hippolytus, Origenes, Kyprianus Karthagolainen Afrikan paavi joka ehdotti, että lapset tulisi kastaa 250 jaa. Perinteinen aikuiskaste muutettiin lapsikasteeksi. Lapsikasteen vakiinnutti Augustinus (400 jaa), jonka mukaan "kastamattomat lapset joutuvat kadotukseen". Lapsikasteen yhteydessä alettiin korostaa perisynnin poispesemistä. "Kaikki, jotka kuolevat kastamattomina, myös pienet lapset, joutuvat helvettiin kärsimään loppumattomia tuskia Meillä ei ole oikeutta valittaa tätä, koska olemma kaikki pahoja." Hän katsoi, ettei kukaan voinut pelastua ilman kastetta ja kirkon jäseneksi tulemista.  Evankeeliset ovat kuitenkin jatkaneet apostolista tapaa ja kastavat edelleen ainoastaan uskovien kasteella eivätkä ole katolisen piispan oppia omaksuneet.  Jeesus itse esimerkkinä. Johanneksenkin kasteen ottaneet kastettin myöhemmin Herran nimeen. Kristillisen kasteen taustana on Johanneksen kaste ja myöhäisjuutalaisuuden proselyytti- eli käännynnäiskaste. Ne taas olivat saaneet lähtökohtansa Vanhan Testamentin lain puhdistusmääräyksistä (4Moos.19:20; 31:19- 20 ym.). Kristuksen perintönä jäi evankeliumin julistus sekä kaste Herran nimeen, kaste on tarkoitettu Jeesuksen vapaaehtoisille seuraajille. ”..se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät” (Mt.7:14). Veden pirskottaminen päälle ei siis ole kuin siunausta muistuttava toimitus, joten sitä ei voida pitää Kristuksen kasteena. Käännynnäiskaste on aina upotuskaste. Hätäkasteoppia harjoitetaan Augustinuksen oppien mukaan. Hätäkasteen voi toimittaa kirkon jäsen tai muu kristitty, jos lapsen pelätään kuolevan eikä pappia ole heti saatavissa. Raamattu ei tunne hätäkastetta eikä sitä ole siellä, maapallokin oli litteä kirkon kirouksen uhalla.  Saksalaisen filosofin Immanuel Kantin (1724-1804) mukaan valistuksen päämääränä oli vapauttaa ihmiset henkisen alaikäisyyden tilasta, johon yksilöt olivat joutuneet siksi, että eivät uskaltaneet käyttää omaa järkeään. ("Uskalla tietää", "käytä rohkeasti omaa järkeäsi.") Augustinuksen historiaa ja elämää käsitellään myös suomalaisessa lukiouskonnonopetuksessa, kyse ei ole fiktiivisestä henkilöstä. Valistuksella kyseenalaistettiin kirkkojen opetuksia, tässä tapauksessa pureuduimme raamatun ja kirkon opetuksen eroihin emmehän kannata ateismia. Rahasta, syntien anteeksiannosta ja jäsenhankinnasta kumpuaa usein miten mitä merkillisimpiä harhaopetuksia. Totuus kuitenkin on, että ei ole muuta nimeä kuin Jeesus Kristus, jossa meillä on pelastus ja syntien anteeksiantamus ja yksi apostolinen Pyhä kaste Kristuksen nimeen.

Lapset
Jeesuksen luo tuotiin myös pieniä lapsia, jotta hän koskisi heihin. Tämän nähdessään opetuslapset moittivat tuojia, mutta Jeesus kutsui lapset luokseen ja sanoi: "Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta.Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse." Luuk 18 [Lapsia tulee kuitenkin siunata!]

Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Jos joku tahtoo seurata?"
"Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan." (Mt. 16:24–27)

Perinne ja traditio
Ortodoksit ja evankeeliset kastavat vain upottamalla, koska Kreikan kielessä kaste tarkoittaa upottamista. Kaste on kristillinen toimitus, jossa kastettu liitetään kirkon eli Kristuksen ruumiin jäseneksi. Kreikkalaisessa Uudessa testamentissa käytetään kastamisesta verbiä baptizō, "upottaa", "painaa veden sisään", "pestä", "kastaa", ja kasteesta substantiivia baptisma. Kristillisen kasteen perustana on lähetyskäsky Raamatussa: »Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."» (Matteus 28:18–20)  Käännynnäiskaste on eri asia kuin kristillinen kastetraditio.

Arkistomateriaali: 
-Uskontotiede: 324 jaa laspikaste yleistyi vallitsevaksi. Valelukastetta ei kuitenkaan hyväksytä nykyaikana tosikristittyjen ja evankeelisten seurakunnissa.

-Lisätiedot linkeistä, nimet sisältävät linkit. Jos haluat pureutua asiaan, niin katolilaisten arkistoista löytyy koko historia. Kaikkea tietoa emme saa mahdutettua yhdelle sivulle, tästä on hyvä aloittaa tutkiminen.  http://www.newadvent.org/cathen/11306b.htm

Ylioppilaskirjoituksiin kertauskirja, suosittelemme lukemaan muutenkin. n. 25€ Saa myös käytettyjä kopioita muutamalla eurolla yleisistä koulukirjakaupoista.
                                                                                                                                                       
Yhä harvempi Helsingissä syntyneistä lapsista kastetaan evankelisluterilaiseen kirkkoon. Viime vuonna Helsingissä syntyneistä 6 079 vauvasta 3 752 eli vain noin 60 prosenttia liitettiin luterilaiseen kirkkoon.Yleisesti evankeelinen kirkko haluaa peräänkuuluttaa, että kristinusko ei ole vauvojen ja vanhusten oppi vaan on tarkoitettu kaikille. Henkilökohtaisen evankelioinnin vastustaminen tai vähättely tai häpeily on vain osa suomalaista Luterilaista kulttuuria, muualla sinut otetaan hyvinkin avoimesti vastaan.
No comments:

Post a Comment

Kommentti lomakkeen teksti, anna palautetta tietue-aiheesta. Jätä aihetoivomuksesi , lisäämme sen mahdollisimman pian. Osallistu keskusteluun rakentavassa hengessä.