2015

Dialogi

Onko alkukirkon Piispan opetukset suurempia kuin 12 apostolin? No eivät varmaan, lue itse tämä sivusto: Tutustu Ireneuksen, Hippolytuksen, Kyprianuksen ja Augustinuksen historiaan. Lapsikastetta puoltavat kirkkokunnat tulkitsevat kirkkoisä Tertullianuksen (n. 150–225) noin vuodelta 200 jaa. olevasta kirjoituksesta De baptismo, että lapsikaste on vanha apostolinen tapa. Raamatussa kuitenkaan ei ole yhtään lapsikastetapausta. Kuka aloitti lapsikasteen? Vastaamme siihen katolilaisten arkistojen pohjalta. Olit sitten kirkon pappi tai kuka tahansa, voit hoitaa tämä asian kuntoon. Sivuille tästä Lähteet

Rukous

Kuinka Kristityn täytyy rukoilla?


Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon sinun nimesi.Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päälläniin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi niille, jotka ovat meille velassa. Äläkä anna meidän joutua kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä Sinun on Voima, Valta ja Kunnia, iankaikkisesti aamen. Meidän tulee Rukoilla Isää joka on taivaissa, että Hänen tahtonsa tapahtuisi elämässämme. Meidän tulee kiittää jokapäiväisestä leivästämme ja huolenpidosta.


Rukouksessa täytyy kuolla omille haluille ja mieliteolle. Jaakobin kirje 4:3 Te anotte, ettekä saa, sentähden että anotte kelvottomasti, kuluttaaksenne sen himoissanne. Jumala on Pyhä Häntä tulee rukoilla kunnioituksella. Herra haluaa, että rukoilemme ja anomme. Paavali kulutti aikansa rukoukseen evankeliumin puolesta. Rukouksen ei tule keskittyä materiaalisiin lahjoihin, Sillä Taivaallinen Isä tietää viisaudessaan jo edeltäkäsin, että me niitä tarvitsemme tai mitä sinulta puuttuu. Evankeliumi Matteuksen mukaan 6 luku 26 Katsokaa taivaan lintuja: eivät ne kylvä, eivät ne leikkaa eivätkä kokoa varastoon, ja silti teidän taivaallinen Isänne ruokkii ne. Voit aloittaa rukouselämän etsimällä UT:stä Jumalan Lupauksia ja kirjaten niitä ylös, voit vedota lupauksiin rukouksissa ja uskosi alkaa kasvamaan päivä päivältä. Jumalan lupaukset ovat sinua varten. Jumala ja Hänen Sanansa on muuttumaton, mutta rukousten kautta Hän muuttaa olosuhteita ja tekee asioita. Jumala toimii. Jeesus sanoo: "Anokaa, niin teille annetaan; etsikää, niin te löydätte; kolkuttakaa, niin teille avataan." (Matt. 7:7). Niinkuin löytämiselle on tässä ehtona, että etsitään, samoin vastaanottamisen ehtona on että anotaan. "Teillä ei ole, sentähden ettette ano." (Jaak. 4:2). Vetoa Lupauksiin Kunnioittavasti. Armolahjasikin alkavat toimia uskonrukousten voimalla. Ota huomioon, että uskon määrää ei mitata tunteilla. Sinulla on sopimus moniin arkisiinkin paikkoihin: Työhön, vuokranantajaan ja ne eivät vaadi suuria tunteita ollakseen totta. Samalla tavalla ihmisen ja Jumalan välinen testamentti toimii kirjoitetun sanan kautta, ei tunteiden. Tiedät varmaan mitä testamentti tarkoittaa, ota siitä siis selvää ja aloita sen vastaanottaminen jo tänään. Voimme rukoilla: Esivallan, ystävien, muiden hyljeksimien, evankeliumin, Jumalan lupauksien ja sukulaisten puolesta, jotta evankeliumin sana leviäsisi nopeasti keskuudessamme. Evankeeliset kantavat siis huolta evankeliumin nopeasta etenemisestä, Paavalikin huokaili asian puolesta hyvinkin useasti. Evankeliumin julistamiseen kuuluu: Rukoustyö; "älkää olko ainoastaan sanan kuulijoita vaan tekijöitä, pettäen itsenne. Jaakob 1: 22" Meidän täytyy pitää myös huolta, että ei ole ketään puutteenalaista keskuudessamme, muuten evankeliumin julistamisemme ei ole täydellistä. (Seurakunnan vastuulla on diakoniatyö, kysy heiltä miten voit olla avuksi, älä toimi holtittomasti.)


Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee,

Mutta mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. Raamatun kanta on kristallin kirkas, arvostelusta ja epäuskosta: Eihän kaikilla ole parantamisen armolahjoja? Eiväthän kaikki puhu kielillä? Eiväthän kaikki kykene niitä selittämään? Eiväthän kaikki tee voimallisia tekoja? Ensimmäinen kirje korinttilaisille 12. mukaan. Tavoitelkaa parhaita lahjoja kehoittaa Pyhä sana; Pyrkikää osallisiksi parhaimmista armolahjoista. Ja vielä minä osoitan teille tien, verrattoman tien ! ! Kristuksen rakkaus velvoittaa meitä näkemään asiat valoisasti eikä meidän tulisi tutkiskella asioita negatiivisesti, positiivisuudessa on aina ripaus uskoa!

No comments:

Post a Comment

Kommentti lomakkeen teksti, anna palautetta tietue-aiheesta. Jätä aihetoivomuksesi , lisäämme sen mahdollisimman pian. Osallistu keskusteluun rakentavassa hengessä.