2015

Dialogi

Onko alkukirkon Piispan opetukset suurempia kuin 12 apostolin? No eivät varmaan, lue itse tämä sivusto: Tutustu Ireneuksen, Hippolytuksen, Kyprianuksen ja Augustinuksen historiaan. Lapsikastetta puoltavat kirkkokunnat tulkitsevat kirkkoisä Tertullianuksen (n. 150–225) noin vuodelta 200 jaa. olevasta kirjoituksesta De baptismo, että lapsikaste on vanha apostolinen tapa. Raamatussa kuitenkaan ei ole yhtään lapsikastetapausta. Kuka aloitti lapsikasteen? Vastaamme siihen katolilaisten arkistojen pohjalta. Olit sitten kirkon pappi tai kuka tahansa, voit hoitaa tämä asian kuntoon. Sivuille tästä Lähteet

Friday, 19 June 2015

Kuka aloitti lapsikasteen?


100- ja 200-luvuilla Ireneus, Hippolytus, Origenes, Kyprianus Karthagolainen Afrikan paavi joka ehdotti, että lapset tulisi kastaa 250 jaa. Perinteinen aikuiskaste muutettiin lapsikasteeksi. Lapsikasteen vakiinnutti Augustinus (400 jaa), jonka mukaan "kastamattomat lapset joutuvat kadotukseen". Lapsikasteen yhteydessä alettiin korostaa perisynnin poispesemistä. "Kaikki, jotka kuolevat kastamattomina, myös pienet lapset, joutuvat helvettiin kärsimään loppumattomia tuskia Meillä ei ole oikeutta valittaa tätä, koska olemma kaikki pahoja." Hän katsoi, ettei kukaan voinut pelastua ilman kastetta ja kirkon jäseneksi tulemista.  Evankeeliset ovat kuitenkin jatkaneet apostolista tapaa ja kastavat edelleen ainoastaan uskovien kasteella eivätkä ole katolisen piispan oppia omaksuneet.  Jeesus itse esimerkkinä. Johanneksenkin kasteen ottaneet kastettin myöhemmin Herran nimeen. Kristillisen kasteen taustana on Johanneksen kaste ja myöhäisjuutalaisuuden proselyytti- eli käännynnäiskaste. Ne taas olivat saaneet lähtökohtansa Vanhan Testamentin lain puhdistusmääräyksistä (4Moos.19:20; 31:19- 20 ym.). Kristuksen perintönä jäi evankeliumin julistus sekä kaste Herran nimeen, kaste on tarkoitettu Jeesuksen vapaaehtoisille seuraajille. ”..se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät” (Mt.7:14). Veden pirskottaminen päälle ei siis ole kuin siunausta muistuttava toimitus, joten sitä ei voida pitää Kristuksen kasteena. Käännynnäiskaste on aina upotuskaste. Hätäkasteoppia harjoitetaan Augustinuksen oppien mukaan. Hätäkasteen voi toimittaa kirkon jäsen tai muu kristitty, jos lapsen pelätään kuolevan eikä pappia ole heti saatavissa. Raamattu ei tunne hätäkastetta eikä sitä ole siellä, maapallokin oli litteä kirkon kirouksen uhalla.  Saksalaisen filosofin Immanuel Kantin (1724-1804) mukaan valistuksen päämääränä oli vapauttaa ihmiset henkisen alaikäisyyden tilasta, johon yksilöt olivat joutuneet siksi, että eivät uskaltaneet käyttää omaa järkeään. ("Uskalla tietää", "käytä rohkeasti omaa järkeäsi.") Augustinuksen historiaa ja elämää käsitellään myös suomalaisessa lukiouskonnonopetuksessa, kyse ei ole fiktiivisestä henkilöstä. Valistuksella kyseenalaistettiin kirkkojen opetuksia, tässä tapauksessa pureuduimme raamatun ja kirkon opetuksen eroihin emmehän kannata ateismia. Rahasta, syntien anteeksiannosta ja jäsenhankinnasta kumpuaa usein miten mitä merkillisimpiä harhaopetuksia. Totuus kuitenkin on, että ei ole muuta nimeä kuin Jeesus Kristus, jossa meillä on pelastus ja syntien anteeksiantamus ja yksi apostolinen Pyhä kaste Kristuksen nimeen.

Lapset
Jeesuksen luo tuotiin myös pieniä lapsia, jotta hän koskisi heihin. Tämän nähdessään opetuslapset moittivat tuojia, mutta Jeesus kutsui lapset luokseen ja sanoi: "Sallikaa lasten tulla minun luokseni, älkää estäkö heitä. Heidän kaltaistensa on Jumalan valtakunta.Totisesti: joka ei ota Jumalan valtakuntaa vastaan niin kuin lapsi, hän ei sinne pääse." Luuk 18 [Lapsia tulee kuitenkin siunata!]

Jeesus sanoi opetuslapsilleen: "Jos joku tahtoo seurata?"
"Jos joku tahtoo kulkea minun jäljessäni, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen löytävä. Mitä hyödyttää ihmistä, jos hän voittaa omakseen koko maailman mutta menettää sielunsa? Millä ihminen voi ostaa sielunsa takaisin? Ihmisen Poika on tuleva Isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa, ja silloin hän maksaa jokaiselle tämän tekojen mukaan." (Mt. 16:24–27)

Perinne ja traditio
Käännynnäiskaste on eri asia kuin kristillinen kastetraditio. Ortodoksit ja evankeeliset kastavat vain upottamalla, koska Kreikan kielessä kaste tarkoittaa upottamista. Kaste on kristillinen toimitus, jossa kastettu liitetään kirkon eli Kristuksen ruumiin jäseneksi. Kreikkalaisessa Uudessa testamentissa käytetään kastamisesta verbiä baptizō, "upottaa", "painaa veden sisään", "pestä", "kastaa", ja kasteesta substantiivia baptisma. Kristillisen kasteen perustana on lähetyskäsky Raamatussa: »Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."» (Matteus 28:18–20) 

Arkistomateriaali: 
-Uskontotiede: 324 jaa laspikaste yleistyi vallitsevaksi. Valelukastetta ei kuitenkaan hyväksytä nykyaikana tosikristittyjen ja evankeelisten seurakunnissa.

-Lisätiedot linkeistä, nimet sisältävät linkit. Jos haluat pureutua asiaan, niin katolilaisten arkistoista löytyy koko historia. Kaikkea tietoa emme saa mahdutettua yhdelle sivulle, tästä on hyvä aloittaa tutkiminen.  http://www.newadvent.org/cathen/11306b.htm

Monday, 8 June 2015

Alkukirkon opetus muuttui alkuvuosisadalla

Muuttumatonta täyden evankeliumin opetusta ja tietoa alkukirkon 12 apostolin ja vuorisaarnojen mukaan. Historiallisia paljastuksia Piispoista ja katolista eskatologiaa, jotka omaksuivat uudenlaisia oppeja apostolien jälkeen. Onko alkukirkon Piispan opetukset suurempia kuin 12 apostolin? No eivät varmaan, lue itse tämä sivusto: Tutustu Ireneuksen, Hippolytuksen, Kyprianuksen ja Augustinuksen historiaan. Lapsikastetta puoltavat kirkkokunnat tulkitsevat kirkkoisä Tertullianuksen (n. 150–225) noin vuodelta 200 jaa. olevasta kirjoituksesta De baptismo, että lapsikaste on vanha apostolinen tapa. Raamatussa kuitenkaan ei ole yhtään lapsikastetapausta. Yliopiston tutkijamaailmasta tiedämme, että tiede kumoaa väärän tiedon. Maailmassa on kahdenlaisia ilmiöitä: todellisia reaalimaailmasta lähtöisin olevia ja mielikuvitusmaailmasta lähtöisin olevia. Todelliset ilmiöt voidaan edelleen jakaa perusilmiöihin, jotka ovat luonteeltaan ennustettavia ja satunnaisiin ilmiöihin. Myös niiden aiheuttamat prosessit voidaan jakaa samalla tavalla. Lapsikasteteoriat pohjautuvat mielikuvituspohjaisiin perinteisiin ja tulkintoihin.

Kilvoittelu

Kristuksen seuraaminen on kilvoittelua. Julkisuuden luoma kuva onnellisesta ja autuaasta tunnetilasta voi joskus johtaa uskosta luopumiseen, tunteiden ei tule liaksi ohjata järjellistä Jumalanpalvelustamme. Seurakunnassa kaikki ihmiset eivät suinkaan ole kannustavia tai rohkaisevia. Meidän tulee siis oppia sietämään pahaa ja pahoja ihmisiä. Palvellessamme elävää Jumalaa joudumme kohtaamaan kilpailua ja kateutta. Tätä voidaan kutsua kilvoitteluksi uskon tiellä.Kilvoittelu sanana ei esiinny kuin kaksi kertaa uudessa raamatunkäännöksessä. Vanhassa se löytyy lisäksi 7 muusta jakeesta. Vakaumuksesta luopuminen ei yleensä johdu ulkoisesta vainosta vaan paha saattaa käyttää siihen uskossaan horjuvaa uskonnollista kristittyä.

Matt 7:15-23.

Kol. 2:1 KR38


http://www.raamattu.biz/2010/04/kuka-aloitti-lapsikasteen.html

Pyhä Maria

Pyhä Maria
Marialla ei ole Jumalaista asemaa Pyhien seurakunnassa: Maria kuitenkin ennusti tulevaisuutensa: Ja Maria sanoi: "Minun sieluni suuresti ylistää Herraa, ja minun henkeni riemuitsee Jumalasta, vapahtajastani; sillä hän on katsonut palvelijattarensa alhaisuuteen. Katso, tästedes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaaksi. Luukas 1:45-48

Seurakunnan jäsenyys.

Miten voin liittyä evankeeliseen seurakuntaan tai kirkkoon? Perus lähtökohtana on, että täytyy tehdä parannus synneistänsä ja katua syntejään. Joh 3:1-7 Jeesus vastasi: "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: jos joku ei synny vedestä ja Hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Evankeeliset kastavat vain parannuksen tehneitä uusia uskovia, ei valtiollisen kirkon metodeja noudattaen. Luterilaisesta kirkosta eroaa jopa kymmeniä tuhansia ihmisiä viikossa, ja jotkin tahot kyselevät, että voivatko he liittyä toiseen kirkkoon. Vastaus on, että voi, mutta Jeesuksen seuraaminen ei ole jäsenyyttä jossain uskontokunnassa. Sinun tulee tehdä parannus, siihen löytyy parantavaa apua seurakunnasta. Jos oikeasti haluat seurata Jeesusta, sinut kyllä parannetaan myös orjuuttavista synneistäsi. Valtion instituutio ei voi sinua vapauttaa synneistäsi, ainoastaan Ristiinnaulittu Jeesus Kristus. Liberaaliteoligit eksyttävät monia, mutta ihmiset ovat alkaneet joukoittaan eroamaan siitä. "Varokaa vääriä profeettoja. "Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista koota rypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita. Hyvä puu tekee hyviä hedelmiä, huono puu kelvottomia hedelmiä. Ei hyvä puu voi tehdä kelvottomia eikä huono puu hyviä hedelmiä. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, kaadetaan ja heitetään tuleen. Hedelmistä te siis tunnette heidät.Ilm. 2:4-5

Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja; mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Kirkko siis menettää asemansa, ellei tee parannusta. Lapsikastekkin on perinnetä ja tradiotiota, jota ei tulisi harjoittaa.

Ihmisiä viedään oikeuteen liberaalien toimesta, tarkoituksena sammuttaa evankeliumin tuli. Vainottu seurakunta alkaa kuitenkin kasvaa, koska siitä maksetaan uhrihintaa. Tämä on tullut opittua vuosisatojen aikana. Jos esivalta vainoaa, käännä poski. Esivalta voi kääntyä sotimaan evankeelisisä ja vakaumuksellisia Kristittyjä vastaan, luullen tehden palveluksen Jumalalle.

Jumala odottaa sekä miehiltä että naisilta tätä pelotonta lujuutta: "Enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä." Apt.5:29

Homokeskusteluun ei kannatta ottaa kantaa, vaan vaan se tulee unohtaa, meidän keskittyä vähäosaisten ja sairaiden ihmisten auttamiseen, tärkeimpiin asioihin ja itse Jumalan palvelukseen. "Tätä Kristuksen kirkkoa eivät tuonelan portit voita."

http://www.raamattu.biz/2010/04/kuka-aloitti-lapsikasteen.html

Lapsi löytyi roskapussista

Tämän videonpätkän äiti matkusti Ecuadoriin kahden poikansa ja miehensä kanssa. Siellä ollessaan he päättivät vierailla kylässä, jossa oli erilaisista vammoista kärsiville lapsille tarkoitettu lastenkoti. Perille tullessaan äiti kohtasi pienen vauvan katseen, ja kyseessä oli rakkaus ensisilmäyksellä.

Vauvan, joka kastettiin Eddieksi, oli löytänyt puuseppä verstaansa edestä. Kun puusepän piti heittää roskat, hän näki yhden roskapusseista liikkuvan, ja pussista hän löysi pienen vauvan.

Perhe adoptoi Eddien ja kutsuu häntä pieneksi rakkauden suurlähettilääkseen, koska hän levittää ympärilleen niin paljon rakkautta katseillaan ja halauksillaan. Tämä video on omistettu kaikille maailman äideille, jotka uskovat rakkauden olevan kaikkein tärkeintä.

Muiden hyljeksimä?

Oletko sinä roskapussi-ihminen? Arvoton, muiden hyljeksimä. Jeesuksella Kristuksella olisi juuri sinulle käyttöä.  Voin täysin ymmärtää ettei tällainen papistollinen hallinto kiinnosta kaikkia, mutta niille jotka ottavat sen vastaan se on aikamoinen siunaus: Outo Hengellinen ilmaisutapa,, toimintatavat ja moraali ovat kaukana ihmisen perusolemuksesta." Tulkaa, lähtekäämme, että Hän opettaisi.

Jesaja luvussa 2 julisti: 2. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. 3. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen: "Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana". 4. Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. Mikäli koet olevasi arvoton tässä maailmassa opettele Hänen tiensä!