2015

Dialogi

Onko alkukirkon Piispan opetukset suurempia kuin 12 apostolin? No eivät varmaan, lue itse tämä sivusto: Tutustu Ireneuksen, Hippolytuksen, Kyprianuksen ja Augustinuksen historiaan. Lapsikastetta puoltavat kirkkokunnat tulkitsevat kirkkoisä Tertullianuksen (n. 150–225) noin vuodelta 200 jaa. olevasta kirjoituksesta De baptismo, että lapsikaste on vanha apostolinen tapa. Raamatussa kuitenkaan ei ole yhtään lapsikastetapausta. Kuka aloitti lapsikasteen? Vastaamme siihen katolilaisten arkistojen pohjalta. Olit sitten kirkon pappi tai kuka tahansa, voit hoitaa tämä asian kuntoon. Sivuille tästä Lähteet

Tuesday, 6 December 2011

Syrjintä työnhaussa

Näitä kysymyksiä ei saa kysyä työhaastattelussa!

Verkkolehti keräsi työhaastattelun kielletyt kysymykset. Esitettävien kysymysten tulisi aina liittyä jollain tapaa haettavissa olevaan työtehtävään tai työtehtävän hoitamiseen. On olemassa myös kysymyksiä, joita työhaastattelutilanteessa ei saa kysyä. Näitä ovat esimerkiksi: Perhesuunnitelmat, puoluekanta tai asevelvollisuus. Laki turvaa yksityisyytesi myös työelämässä. Konkreettisimmin tämä näkyy työhaastattelutilanteissa, joissa laki kieltää haastattelijaa kyselemästä asioita, jotka eivät liity haettavaan tehtävään. Nyrkkisääntö on, että haastattelija saa kysellä hakijan pätevyyteen tai sopivuuteen liittyviä asioita, mutta nämäkin on pyrittävä keräämään hakijalta itseltään. Mikäli sinulta kysellään lainvastaisesti asioita, niin voit ohittaa ne hymyillen, vaihtamalla puheenaihetta.Työnantaja ei saa alkuvaiheessa kysellä asioista, jotka eivät ole tehtävän kannalta välttämättömiä, esimerkiksi ikään tai vammaisuuteen liittyviä asioista. Työhaastattelussa ei saa kysyä asevelvollisuuden suorittamista, puoluekantaa, perhesuhteita, luottotietoja, ammattiliittojäsenyyttä tai perheen omistus-, liike- tai yrityssuhteita. Kultaiset neuvot ovat useasti tarpeen, sillä jotkut yksilöt ovat mielestään jo niin hyviä, että lain noudattaminenkin unohtuu. Nämä asiat saat pitää täysin omana tietonasi:

1. Perhesuhteet ja vauvahaaveet
2. Puolue- tai ammattiyhdistystoiminta
3. Työhaastattelussa ei saa kysyä asevelvollisuuden suorittamista
4. Sairaudet (Jos sinulla on työkykyä rajaava sairaus, sinun on kerrottava näistä asioista työnantajalle.)
5. Kirkkokunta-asiat elleivät liity työhön.

Asiaan liittyviä kontekstejä näillä sivuilla:
- Työkunnon arviointi on kuitenkin uskottu: Eläkelaitoksille, Vakuutusyhtiöille, Kelalle ja Työvoimavirvanomaisille. Heidän tehtävänään on ylläpitää kansalaisten työkykyarviointipalveluja ja suorittaa kuntoisuusarvoita, meidän kristittyjen ei siis tule puuttua asioihin jotka kuuluvat viranomaisille. Mat.25:31-46: Jos jollain on ylhäältä tullutta hyvyyttä, harjoittakoot laupeutta muita kanssaveljiä kohtaan. Pidetään sen heikoimman puolia. Sosiaalietiikkaan kuuluu lakiin perustuva pakko ja rangaistuskäytäntö: yhteiskuntaan ja sen jäseniä suojellaan rikoksilta, etteivät vahvat pääse sortamaan heikkoja. Kultaisen säännön pohjalta voidaan laatia reilun pelin sääntöjä turvaamaan kaikkien yhtäläiset oikeudet ja vastuullisuus. Jeesuksen opetus vuorisaarnassa: "Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille." Kristillinen lähimmäisen rakkaus edellyttää solidaarisuutta.

Ennakkotapauksia, syrjinnän vastainen kampanja
Työsuojelupiiri: työnvuokrausfirma tai yritys yleensä ei saa kysyä asevelvollisuudesta. Turun työsuojelupiiri antoi tammikuussa 2007 tarkastuskertomuksen, jossa todetaan ettei Service oy -nimisellä henkilöstönvuokrausyrityksellä ole laillista perustetta kysyä asevelvollisuuden suorittamista koskevia tietoa työnhakijoiltaan. Yrityksen työnhakulomakkeessa tiedusteltiin miespuolisilta hakijoilta, onko armeija suoritettu vai suorittamatta. Työsuojelupiiri viittaa lausunnossaan yhdenvertaisuuslakiin sekä lakiin yksityisyyden suojasta. Ensinmainittu kieltää mm. vakaumukseen perustuvan syrjinnän, jälkimmäisen perusteella taas työnantaja saa kerätä vain välittömästi tulevan työsuhteen kannalta tarpeellisia tietoja työnhakijasta. Työsuojelupiiri toteaa, ettei työnantaja ole esittänyt lain yksityisyyden suojasta mukaista perustetta armeijaa koskevan kysymyksen esittämiselle. Service lupasi poistaa kysymyksen hakulomakkeestaan. Vastaavia kysymyksiä esiintyy myös sekä useiden muiden henkilöstönvuorausfirmojen että muilla aloilla toimivien liikeyritysten sivuilla. Turun työsuojelupiitin lausunnon perusteella ne ovat siis kuitenkin lainvastaisia. Toimenpiteisiin on tähän mennessä ryhdytty lähes sadassa tapauksessa.

Myös toinen kauppa Tarjouskauppa, oli käyttänyt laittomia työnhakulomakkeita. Tarjouskaupan lomakkeessa oli kysytty hakijan sotilasarvoa. Sotilasarvon kysyminen on saattanut syrjiviä varusmiespalvelusta esim. sukupuolen, kansallisuuden, terveydentilan, uskonnon tai yhteiskunnallisen mielipiteen takia suorittamattomia työnhakijoita. Vastauksessaan Tarjouskauppa oli ilmoittanut työsuojelupiirille poistaneensa kyseisen kysymyksen hakulomakkeesta, joten tapaus ei anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Työministeri: Työvoimatoimistoille korostettu yhdenvertaisuuden merkitystä

Työministeri Tarja Filatovin vastasi 27.3.2006 kansanedustaja Oras Tynkkysen eduskuntakysymykseen, joka koski työhallinnon levittämiä syrjiviä työpaikkailmoituksia. Työministeriön www-sivuilla (www.mol.fi) on julkaistu lukuisia työpaikkailmoituksia, joissa hakijoilta edellytetään armeijan käymistä ilman minkäänlaisia työhön liittyviä perusteita. Syrjintä työelämässä on kuitenkin kielletty vuonna 2004 voimaan astuneessa yhdenvertaisuuslaissa.

Vastauksessaan Filatov kertoo työministeriön korostaneen työvoimatoimistoille yhdenvertaisuuslain noudattamisen tärkeyttä ja "huomauttaneen toimistoja, jotka ovat ottaneet vastaan yhdenvertaisuuslain vastaisia työpaikkailmoituksia". Hän kertoo myös työhallinnon muista toimenpiteistä syrjinnän estämiseksi ja sanoo, että "yhdenvertaisuuden edistäminen on ollut yksi työministeriön tulostavoitteista vuosina 2004 ja 2005". Tätä ei ilmeisesti kuitenkaan oltu täysin sisäistetty kaikkialla työhallinnon parissa, sillä helmikuun alussa työministeriön www-sivuillaoli esillä ainakin viisitoista yhdenvertaisuuslain vastaista ilmoitusta. Eduskuntakysymyksen jättämisen jälkeen ne ovat kuitenkin vähentyneen selvästi, joten huomautuksista näyttää olleen apua.  Lähde AKL

No comments:

Post a Comment

Kommentti lomakkeen teksti, anna palautetta tietue-aiheesta. Jätä aihetoivomuksesi , lisäämme sen mahdollisimman pian. Osallistu keskusteluun rakentavassa hengessä.