2015

Dialogi

Onko alkukirkon Piispan opetukset suurempia kuin 12 apostolin? No eivät varmaan, lue itse tämä sivusto: Tutustu Ireneuksen, Hippolytuksen, Kyprianuksen ja Augustinuksen historiaan. Lapsikastetta puoltavat kirkkokunnat tulkitsevat kirkkoisä Tertullianuksen (n. 150–225) noin vuodelta 200 jaa. olevasta kirjoituksesta De baptismo, että lapsikaste on vanha apostolinen tapa. Raamatussa kuitenkaan ei ole yhtään lapsikastetapausta. Kuka aloitti lapsikasteen? Vastaamme siihen katolilaisten arkistojen pohjalta. Olit sitten kirkon pappi tai kuka tahansa, voit hoitaa tämä asian kuntoon. Sivuille tästä Lähteet

Monday, 14 February 2011

Tiesitkö kasteesta?

Historia kertoo, että katolinen kirkko joutui valistusfilosofien kovan kritiikiin kohteeksi. Kirkon tulkintoja kristinuskosta alettiin epäillä. Näin jäisi jäljelle alkuperäinen luonnollinen usko. Valistusfilosofian seuraamuksena syntyi myös Voltairen opit (21. marraskuuta 1694 – 30. toukokuuta 1778) joista tunnetuimpia ilmiöitä ovat agnostismi ja ateismi. Jotta ymmärtäisit, lue itse lapsikasteen historia. Meille on opetettu väärin keskiajalta lähtien lapsikasteista, pelastussanomasta ja reformaatioista. Katolinen kirkko halusi pitää kansan kymmenyksien maksajana, sama pätee nykyisiinkin valtionkirkkoihin. Marian palvonta on taas lähtöisin antiikin naispuolisten jumalahmojen palvonnasta. Nykyaika tarvitsee kansanvalistusherätyksen, jotta jäljelle jäisi alkuperäinen ja luonnollinen usko. Piispojen opetukset ja lausunnot tulee kyseenalaistaa sekä korostaa kansanraamatun merkitystä. Saksalaisen filosofin Immanuel Kantin (1724-1804) mukaan valistuksen päämääränä oli vapauttaa ihmiset henkisen alaikäisyyden tilasta, johon yksilöt olivat joutuneet siksi, että eivät uskaltaneet käyttää omaa järkeään.

Uskalla tietää, käytä rohkeasti omaa järkeäsi

Ortodoksit ja helluntailaiset kastavat vain upottamalla, koska Kreikan kielessä kaste tarkoittaa upottamista. Kaste on kristillinen toimitus, jossa kastettu liitetään kirkon eli Kristuksen ruumiin jäseneksi. Kreikkalaisessa Uudessa testamentissa käytetään kastamisesta verbiä baptizō, "upottaa", "painaa veden sisään", "pestä", "kastaa", ja kasteesta substantiivia baptisma. Kristillisen kasteen perustana on lähetyskäsky Raamatussa: »Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."» (Matteus 28:18–20) Tältä sivulta löydät lisää tietoa kasteen esi-isistä ja historiasta, paljastamme lapsi -ja aikuiskasteen historian. Käännynnäiskaste on eri asia kuin kristillinen kastetraditio.

http://www.raamattu.biz/2010/04/kuka-aloitti-lapsikasteen.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Immanuel_Kant

Wednesday, 9 February 2011

Ennustus Egyptistä Jesajan 19. kirjan mukaan.
Ennustus Egyptistä. Katso, Herra ajaa nopealla pilvellä ja tulee Egyptiin. 


Silloin vapisevat Egyptin epäjumalat hänen edessään, ja sydän raukeaa Egyptin rinnassa. Minä kiihoitan Egyptin Egyptiä vastaan, niin että he keskenänsä sotivat, ystävä ystävää vastaan, kaupunki kaupunkia vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan. Egyptiltä katoaa rohkeus rinnasta, ja minä hämmennän hänen neuvonsa; ja he kysyvät epäjumalilta, henkienmanaajilta, vainaja- ja tietäjähengiltä.Minä annan Egyptin tylyn herran käsiin, ja kova kuningas on hallitseva heitä, sanoo Herra, Herra Sebaot. Vedet virrasta loppuvat, joki ehtyy ja kuivuu. Joet levittävät löyhkää, Egyptin kanavat mataloituvat ja ehtyvät, ruoko ja kaisla lakastuvat.  Ruohostot Niilivirran varsilla, virran suussa, ja kaikki Niilivirran kylvömaat kuivuvat, kuihtuvat ja häviävät. Kalastajat valittavat ja murehtivat; kaikki, jotka heittävät onkea virtaan ja laskevat verkkoa veteen, nääntyvät. Häpeään joutuvat, jotka häkilöityjä pellavia pitelevät ja jotka kutovat pellavakankaita.  Maan peruspylväät murskataan, ja kaikki palkkalaiset ovat murheellisella mielellä. Hulluina ovat Sooanin päämiehet kaikki, viisaimmat faraon neuvonantajista ovat neuvossaan tyhmistyneet. Kuinka voitte sanoa faraolle: "Olen viisaitten poika, muinaisajan kuninkaitten jälkeläinen"? Missä ovat viisaasi? Ilmoittakoot sinulle - hehän sen tietävät - mitä Herra Sebaot on Egyptin osalle päättänyt. Sooanin päämiehet ovat typertyneet, Noofin päämiehet ovat pettyneet. Egyptiä horjuttavat sen sukukuntain kulmakivet; Herra on vuodattanut sen keskuuteen sekasorron hengen, ja niin he saattavat Egyptin horjumaan kaikissa menoissansa, niinkuin juopunut horjahtaa oksennukseensa. Eikä menesty Egyptille mikään teko, tekipä sen pää tai häntä, palmunlehvä tai kaisla. Sinä päivänä Egypti on oleva naisten kaltainen; se vapisee ja pelkää Herran Sebaotin käden heilutusta, kun hän heiluttaa kättään sitä vastaan. Ja Juudan maa on oleva Egyptille kauhuksi; niin usein kuin sitä sille mainitaan, pelkää se Herran Sebaotin päätöstä, jonka hän siitä on päättänyt.Sinä päivänä on viisi kaupunkia Egyptin maassa puhuva Kanaanin kieltä ja vannova valan Herralle Sebaotille. Yhtä mainitaan nimellä Iir-Heres. Sinä päivänä on oleva Herran alttari keskellä Egyptin maata ja sen rajalla Herran patsas. Ja se on oleva merkkinä ja todistuksena Herralle Sebaotille Egyptin maassa; sillä he huutavat Herraa sortajain tähden, ja hän lähettää heille vapauttajan ja puolustajan, joka pelastaa heidät. Ja Herra tekee itsensä tunnetuksi egyptiläisille, ja egyptiläiset tuntevat Herran sinä päivänä ja palvelevat häntä teuras- ja ruokauhreilla, ja he tekevät Herralle lupauksia ja täyttävät ne. Herra lyö egyptiläisiä, lyö ja parantaa; he palajavat Herran tykö, ja hän kuulee heidän rukouksensa ja parantaa heidät. Sinä päivänä on oleva valtatie Egyptistä Assuriin, ja Assur yhtyy Egyptiin ja Egypti Assuriin, ja he, Egypti ynnä Assur, palvelevat Herraa. Sinä päivänä on Israel oleva kolmantena Egyptin ja Assurin rinnalla, siunauksena keskellä maata, sillä Herra Sebaot siunaa sitä sanoen: "Siunattu olkoon Egypti, minun kansani, ja Assur, minun kätteni teko, ja Israel, minun perintöosani". 

http://193.166.3.2/pub/doc/bible/fi/1933,38/Jes.19.htmlEgypti on elänyt rauhassa vuosisatoja, nyt tapahtui jotain merkillistä, yhtä-äkkiä. Rauha on suhteellinen käsite. Ennustuksia 3000 vuoden takaa. Israelin synty oli myös todistus raamatun paikkansapitävyydestä, Egyptistä tulee Jumalan kansaa. Lukuunottamatta kuuden päivän sotaa (hepreaksi ‏מלחמת ששת הימים‎, Milhemet Sheshet Ha‑Yamim, arab. ‏حرب الأيام الستة‎, Ḥarb al‑ayam al‑sita) oli 5.–11. kesäkuuta vuonna 1967 käyty sota arabivaltioiden Egyptin, Jordanian ja Syyrian muodostaman liittoutuman ja Israelin välillä. Hienoa kuitenkin on, että Egyptiäkin Israelin Jumala nimittää omaksi kansakseen. Aluksi Israelin Jumala oli vain yhdenkansan Jumala, mutta nyt myös pakanakansat voivat tulla Hänen seuraajikseen. Juutalaiset ovat torjuneet Hänet usein ja seuranneet muita pakanatapoja ja jumalia. Israelilaisilla meni viikon matkaankin 40 vuotta, mikä kertoo ihmisen etsivän itse mutkia elämäänsä. Tekstin aikakaudella ei ole sinällään teesin roolia, Lähi-idän tapahtumat herättävät kiinostusta. Teesi (kreik. θέσις) on lyhyeen muotoon saatettu väite, joka otetaan keskustelun tai väittelyn kohteeksi, tai logiikassa todistettavaksi. Auta meitä täydentämään kontekstiä, tämä on vain tiedon tynkä, totta kuitenkin on, että Jumalan on kiinostunut Egyptin kansasta! Lähi-Idän tilannetta kannattaa seurata.

Wednesday, 2 February 2011

Ihminen Adam Jumalan kuva

1 Moos. 1:26-27
Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet".

Kun Jumala loi ihmisen, teki hän hänet Jumalan kaltaiseksi. Pyhä sana selkeästi ilmaisee millainen Itse Jumala on, kaikki sukupolvet ovat lähtöisin yhdestä ainoasta Jumalasta, joka teki ihmisen kuvaksensa, Aadamilla oli myös poika joka oli hänen kuvansa ja kaltaisensa. Aadamn antoi hänelle nimeksi Seet.

1 Mooses 5: 1-3
- Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi ja siunasi heidät ja antoi heille nimen ihminen, silloin kun heidät luotiin.  Kun Aadam oli sadan kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa, ja hän antoi hänelle nimen Seet.


Miksi tämä teksti, jotta ymmärtäisit miksi kutsumme Jumalaa Isäksemme ja Hän meitä lapsekseen. Jokaisella on oikeus saada Jumalainen asemansa takaisin, tulla Jumalan pojiksi ja tyttäriksi Kristuksen lunastaman velan vuoksi. Kansat ja ihmiset olivat menossa vankeuteen rikoksiensa tähden, mutta Jumalan poika halusi maksaa velat ja takuut tuomarille. Sinulla on nyt oikeus tulla lunastamaan velkakirjasi ja mitätöidä se Kaikkivaltiaan Jumalan edessä. Tuomiolla ollessasi annat Kristuksen vapautus ja armahdustuomion kirjat Korkeimmalle Jumalalle, Israelin Jumalalle. "Minun tuomioni  ja takuuni maksettiin!" Korkeimman Poika halusi lunastaa sinut maksamalla itse sinusta omalla verellään tuomiotasi ei voida siis laittaa täytäntöön, koska kaduit pahoja tekojasi ja halusit ottaa vapautuksen vastaan omasta vapaasta tahdostasi, teit myös parannuksen rikoksistasi. Kristuksen asiakirjojen mukaan sinulle lahjoitetaan Pyhän maan kansalaisuus ja pelastus. Sinun tulee pysyä kaidalla tiellä, ettei kansalaisoikeuksiasi riistetä enää pois. Kuvassa oleva raamattu on testamenttisi, kuinka voit tuntea oikeuksiasi ellet tutustu perintöösi? Maailma on täynnä muita Jumalia ja uskontoja, mutta niistä yksikään ei pysty sinua pelastamaan, ainostaan Ristiinnaulittu Jeesus Kristus, Hänellä oli tarvittava takuusumma. Siksi Häntä sanotaan Korkeimmaksi Jumalienkin Jumalaksi ja herrojen Herraksi. Tarjoamme sinulle huikean arvokasta lahjaa, sinun tulisi vain luottaa lahjan antajaan.

Häpeän saavat kuvien palvojat, turhaan he kerskuvat kivijumalillaan. Herran edessä kumartuvat maahan kaikki jumalat.

Käärmeen petos Paratiisin vartioille!

Ja paholainen puhui käärmeelle sanoen, ’Nouse, tule luokseni ja minä kerron sinulle sanan josta voi olla sinulle hyötyä.’ Ja hän nousi ja meni hänen luokseen. Ja paholainen sanoi hänelle: ’Olen kuullut että sinä olet viisaampi kuin kaikki pedot, ja minä olen tullut neuvomaan sinua. Miksi sinä syöt Aadamin lustetta etkä paratiisin? Nouse, ja me järjestämme hänet ulos paratiisista, vaikka meidät heitettäisiin ulos hänen kanssaan.’ Käärme sanoi hänelle: ’Minä pelkään että Herra vihastuu minulle.’ Paholainen sanoi hänelle: ’Älä pelkää, ole vain minun asuntoni ja minä puhun suusi kautta sanat hänen pettämisekseen.’Ja heti hän asettui roikkumaan paratiisin muurista, ja kun enkelit nousivat palvomaan Jumalaa, silloin Saatana ilmestyi enkelin muodossa ja lauloi virsiä kuin enkelit. Ja minä kumarruin muurin yli ja näin hänet, kuin enkelin. Mutta hän sanoi minulle: ’Oletko sinä Eeva?’ Ja minä sanoin hänelle, ’Minä olen.’ ’Mitä sinä teet paratiisissa?’ Ja minä sanoin hänelle, ’Jumala lähetti meidät vartioimaan sitä ja syömään siitä.’ Paholainen vastasi käärmeen suun kautta: ’Te teette hyvin, mutta te ette syö kaikista kasveista.’ Ja minä sanoin: ’Kyllä, me syömme kaikista paitsi yhdestä, mikä on paratiisin keskellä, josta Jumala vaati meitä olemaan syömättä: sillä, Hän sanoi meille, päivänä jolloin syömme siitä, meidän tulee kuolla kuolemalla.’
Sitten käärme sanoi minulle, ’Eläköön Jumala! Mutta minä olen murheellinen sinun tähtesi, sillä en voi olla välinpitämätön sinua kohtaan. Mutta nouse, tule tänne, kuule minua ja syö ja muista tuon puun arvo.’ Mutta minä sanoin hänelle, ’Minä pelkään että Jumala vihastuu minulle, kuten hän on meille kertonut.’ Ja hän sanoi minulle: ’Älä pelkää, sillä niin pian kuin sinä syöt siitä, te tulette olemaan kuin Jumala, niin että tiedätte hyvän ja pahan. Mutta Jumala havaitsi tämän, että teistä tulisi hänen kaltaisiaan, niin hän tuli teille kateelliseksi ja sanoi ettette saisi syödä siitä. Ei, antakaa huomionne tuolle kasville ja tulette näkemään sen suuren kunnian.’ Vieläkin minä pelkäsin ottaa hedelmää. Ja hän sanoi minulle: ’Tule tänne, ja minä annan sen sinulle. Seuraa minua.’ Ja minä avauduin hänelle ja hän kulki vähän matkaa, sitten kääntyi ja sanoi minulle: ’Olen muuttanut mieleni, enkä anna sinulle syötävää ennen kuin vannot minulle antavasi myös miehellesi.’ Minä sanoin: ’Minkälainen vala minun tulee vannoa sinulle? Sen mukaan, mitä tiedän, sanon sinulle: Mestarin valtaistuimen kautta, ja Kerubien ja Elämän Puun kautta! Minä annan myös mieheni syödä.’ Ja kun hän oli saanut valan minulta, hän meni ja kaatoi hedelmän ylle ilkeytensä myrkkyä, mikä on himo, jokaisen synnin juuri ja alku, ja hän taittoi oksan maassa ja minä otin hedelmää ja minä söin. Ja sillä hetkellä minun silmäni avautuivat, ja siitä lähtien minä tiesin, että minä kannoin sitä oikeamielisyyttä, millä minut oli vaatetettu, ja minä itkin ja sanoin hänelle: ’Miksi olet tehnyt minulle tämän, että sinä olet riistänyt minulta kunnian, jolla minut oli puettu?’ Mutta minä itkin myös sen valan tähden, minkä olin vannonut. Mutta hän laskeutui puusta ja katosi. Ja minä aloin etsiä, alastomuudessani, osassani lehtiä peittämään häpeäni, mutta en löytänyt yhtäkään, sillä heti kun olin syönyt, lehdet putosivat alas kaikista puista minun puolellani, paitsi havupuista. Mutta minä otin lehtiä siitä ja tein itselleni hameen ja se oli siitä samasta kasvista, josta olin syönyt.

Perusteet apokryfikirjoitusten tutkimiseen löytyvät Timoteuksen kirjeistä, kuten huomasit teksti oli aika kaunista luettavaa:

2. Tim. 3:16 "Jokainen kirjoitus, joka on syntynyt Jumalan Hengen vaikutuksesta, on myös hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi vanhurskaudessa,"

Katolisen kirkon parantaumiskirkko, Englannissakin ollessamme etsimme sellaisen anglikaani-kirkon, jossa seurattiin Jeesusta. Emme voi yleistää, että kaikki kirkot olisivat samanlaisia, jokainen on yksilöllinen/yksilö. Se olisi väärin vilpittömiä seurakuntia kohtaan.