2015

Dialogi

Onko alkukirkon Piispan opetukset suurempia kuin 12 apostolin? No eivät varmaan, lue itse tämä sivusto: Tutustu Ireneuksen, Hippolytuksen, Kyprianuksen ja Augustinuksen historiaan. Lapsikastetta puoltavat kirkkokunnat tulkitsevat kirkkoisä Tertullianuksen (n. 150–225) noin vuodelta 200 jaa. olevasta kirjoituksesta De baptismo, että lapsikaste on vanha apostolinen tapa. Raamatussa kuitenkaan ei ole yhtään lapsikastetapausta. Kuka aloitti lapsikasteen? Vastaamme siihen katolilaisten arkistojen pohjalta. Olit sitten kirkon pappi tai kuka tahansa, voit hoitaa tämä asian kuntoon. Sivuille tästä Lähteet

Saturday, 21 August 2010

Perganon kaupunki

Ilmestyskirjan kirjoittamisen aikaan Saatanan valtaistuin oli Pergamoksessa. Pergamonissa sijaitsi alkukristillinen seurakunta jo ensimmäisellä vuosisadalla. Se oli yksi niistä seitsemästä seurakunnasta, joille Ilmestyskirja oli osoitettu. Hitler rakasti Saatanan valtaistuinta  niin, että teetti siitä replikan Nürnbergiin. 1930 luvulla valmistunut zeuksen alttari kuvaa valtaistuinta jossa alttarituli paloi. Pergamo tarua vai totta? Valitettavasti totta, tutustu museoon, saksalaiset rekonstruktoivat 1930 luvulla temppelin museotiloihin. Oikeasti olemme kahden vaiheilla, koska keisari oli julistautunut jumalaksi ja käski kieltämän Jeesuksen seuraamisen. Keisaria palvottiin jumalana. Saatanan valtaistuinta edustivat molemmat tahot.Johanneksen ilmestyskirja 2:13
"Minä tiedän, missä sinä asut: siellä, missä saatanan valtaistuin on; ja sinä pidät minun nimestäni kiinni etkä ole kieltänyt minun uskoani niinäkään päivinä, jolloin Antipas, minun todistajani, minun uskolliseni, tapettiin teidän luonanne, siellä, missä saatana asuu."

Pohdittavaa 
Kristittyjen Jumalaan eli Israelin Jumalaan kohdistuu usein kritiikkiä maailman pahuudesta. Tämä maailma on kuitenkin Pimeyden ruhtinaan hallintavallan alla. Matteus 5: 8-9 "Taas perkele otti hänet kanssansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi hänelle: "Tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua" Jeesus hyväksyi pimeyden ruhtinaan vallan, mutta ei halunnut sitä itselleen." Jeesus sanoi olevansa ovi vapauteen pahuuden valtakunnasta, tästä nälkökulmasta asia onkin helppo ymmärtää. 

Nämä viisaudeltaan ja voimaltaan suuremmat vallat käyttävä ihmisen ymmärtämättömyyttä ja sinisilmäisyyttä häikäilemättömästi hyväkseen. Totuuden vastakohta on mielikuvitus tai valhe, joita osa pitää ainoana tuntemanaan todellisuutena, tätä kutsutaan vaistonvaraiseksi elämiseksi. Totuus kuitenkin pyrkii kyseenalaistamaan ja todistamaan mielikuvitukseen pohjautuvat teoriat vääriksi. Ihmisen on kuitenkin vaikea hillitä vaistonvaraista toimintaansa, siksi ylilyöntejä sattuu kovin usein. Milloin miltäkin alkaa tuntumaan ei ole peruste totuudelle, anna Jumalan Pojan poistaa sokeutesi. Pahan vallassa oleva vihaa luonnostaan valoa eikä haluaisi luonnostaan tulla valkeuteen, mutta vastaanotettuaan valkeuden hän huomaa olleensa pimeyden vankina ja, että häntä on petetty. Jos haluat Kristuksen valtakunnan kansalaisuuden, sinun tulee ehdoitta hyväksyä Hänen säännöksensä, rakastaa Häntä sellaisena kuin Hän on. Et voi anoa minkään kansan kansalaisuutta, ellet vanno uskollisuutta hallintovallalle, omien liberaaliteorioiden -ja teologioiden esittäminen on kapinaa Jumalaa vastaan. Kristuksen valtakuntaan ei tulla noin vain:  (Joh 15:16, 6:44)  "Ei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei Isä, joka on minut lähettänyt, häntä vedä; ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä." Jos sinua kutsutaan, sen tuntee voimakkaana vetona Jumalan sanaa ja uskonelämää kohtaan, ota se siis vastaan viivyttelemättä.

Apostolien teot 14:8–13
Me julistamme teille hyvää sanomaa ja kehotamme teitä luopumaan näistä tyhjänpäiväisistä jumalista ja kääntymään elävän Jumalan puoleen, hänen, joka on luonut taivaan ja maan ja meren ja kaiken, mitä niissä on. Menneiden sukupolvien aikana hän on sallinut kaikkien kansojen kulkea omia teitään. 

Thursday, 12 August 2010

Menestysteologit

Menestysteologia on Essek William Kenyonin (1867–1948) perustamana oppi.


Menestysteologian keskeisimpänä tunnusmerkkinä pidetään taloudellisen menestyksen korostamista, jota perustellaan Kenneth Haginin opetuksilla ja ilmestystiedolla sekä viittaamalla joihinkin yksittäisiin raamatun jakeisiin.Toinen keskeinen tunnusmerkki on opetus uskovan auktoriteetista, joka ymmärretään niin, että uudestisyntymisessä ihmiselle on annettu kaikki se auktoriteetti mikä oli Jeesuksella Kristuksella. Kuitenkaan kaikkia ihmisiä ei menestysteologia kiinosta, koska sitä pidetään porvariväestön omana oppina. Menestystelogeilla on kymmeniä miljoonia kuulijoita ympäri maailmaa, he ihastuttavat kovasti menestyevankeliumillaan. Tallaisia opettajia on kaikissa kirkkokunnissa. Kenneth Hagen kierteli ensin Baptistiseurakuntia. Alkujaan suomalaiset menestysteologialiikkeen henkilöt olivat puolestaan Suomen Vapaakirkon piiristä.Yksittäiset seurakunnat kirkkokuntaan katsomatta voivat opettaa menestysevankeliumia. Ne jotka ovat käyneet lukion historian kurssit tietävät, että katolilaiset ja paavi kannattivat papiston loistelijasta elämämää. Barokki - ja renesanssiaika. Uskonpuhdistus sai aikansa näistä viitteistä, joka johti vastauskonpuhdistukseen. Katolisen kirkon toimesta siitä syntyi taas barokkiaate. Kyse on ilmiöstä joka on vaivannut kristillistä seurakuntaa keskiajalta lähtien. Mitä luultavammin kymmenysopetus on harhaoppia, raamattussa on kylläkin esimerkkejä, joissa kehoitettiin luopumaan kaikesta. Kymmenysten maksaminen on kuitenkin hyvä asia, siitä ei oppia saa tehdä. Kolehti on hyvä nimitys edelleen. Meidän on hyvä kuitenkin valvoa ihmisiä, etteivät he toimi mieltä vailla. Alkukirkossa olisit joutunut seurakuntaan töihin ja omaisuutesi olisi integroitu seurakuntaan ja jaettu köyhille. Voit edelleen palvella varoillasi seurakuntia, jos sinulla on hyvä ja riittävä mielenterveys eli ymmärrät mitä teet ja kukaan ei painosta sinua. Suuret Rocktähdetkin antavat paljon rahaa hyväntekeväisyyteen, tunnetuimpana kristillishenkinen U2.

11 §  Uskonnon ja omantunnon vapaus 
Kukaan ei ole velvollinen osallistumaan omantuntonsa vastaisesti uskonnon harjoittamiseen.

Pohdittavaa Matteuksen 8:20 luvun ja jakeen mukaan. 
"Ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta Ihmisen Pojalla ei ole, mihin päänsä kallistaisi." Jeesuksen ainoana omaisuutena oli Hänen vaatteensa. Hän haluaa, että elämme rikkaudessa ja loistossa taivaassa, kun aika meistä jättää. "Miljardit ihmiset vieroksuvat muutenkin ylellistä elämäntyyliä: Työväenliike vastustaa yhden kansanryhmän eriarvoisuutta yms"

- Paljon ristiriitaisuuksia Jeesuksen opetuksien kanssa, joka vaati seuraajiaan luopumaan kaikesta.

Kriittisiä näkökulmia

Saturday, 7 August 2010

Helluntailaisuus

Historia: Helluntaiherätyksen juuret ovat 1800-luvulla Yhdysvalloissa vaikuttaneissa baptisti- ja metodistikirkkojen pyhitysliikkeissä. Liikkeen seurakunnat opettivat, että pyhitys on teko, jolla Jumala tekee uskonratkaisun tehneen ihmisen rakkautensa arvoiseksi. Tästä teosta käytettiin nimitystä Pyhän Hengen kaste ja sen ulkoisena ilmenemismuotona pidettiin kielilläpuhumisen armolahjaa. Helluntaiherätyksellä ei ole varsinaista perustajaa, mutta modernin helluntailiikkeen synty yhdistetään yleensä metodistipastori Charles Fox Parhamiin (1873-1929) ja hänen Kansasiin perustamaansa raamattukouluun. Parhamin johtaman rukoustilaisuuden aikana yksi oppilaista Angnes Oznam (1870-1829) sai pyhän hengen kasteen ja alkoi puhua kielillä. Hetken kuluttua sama tapahtui Parhamille ja muille oppilaille. (Melton 2005, 421.) Helluntailaiset myöntävät seurakuntana olevansa virheellisiä ja puutteellisia, joissakin maalaiseurakunnissa voi olla hyväkin ilmapiiri, kun taas toinen seurakunta voi olla taas erilainen. Yksittäiset henkilöt voivat syyllistyä virheisiin, mutta tätä ei voi yleistää koskemaan koko kansanryhmää. Kannattaa luottaa omaan kotikirkkoon virheistä ja puutteita huolimatta, ehkä se ei aina ansaitse sitä, mutta Jeesuksen seuraaminen on se tärkein asia. Helluntaiherätys ei pidä itseään ainoana oikeana suuntauksena vaan se iloitsee siitä, että se saa olla osana Kristuksen maanpäällistä ruumista ja seurakuntaa.

VIDEO Afrikan megatapahtumista


Helluntailaisuuden oppia seuraa yli 500 miljoonaa seuraajaa omasta vapaasta tahdostaan, liike kasvaa vuosi vuodelta räjähdysmäisesti. Liike järjestää aivan hirveän suuria massakokouksia Afrikassa, joissa voi olla miljoonittain ihmisiä silmän kantamattomiin, yleisön loppuun ei voi edes nähdä, massat jatkuvat kilometrejä. Suurin kannatus Latinalaisessa Amerikassa ja Afrikassa. Sylilapsia ei kasteta ainostaan vakaumuksellisia tunnustavia kristittyjä. Lukua ei tiedetä tarkalleen, mutta luotetut uutislähteet ovat käyttäneet samoja lukuja. Uskallan julkaista luvut, koska suomensin ne itse wikipediaan. Erityisen voimakkaasti helluntailaisuus kasvaa kolmannessa maailmassa ja eniten helluntailaisia onkin Kiinassa ja Brasiliassa. Mitä ilmeisemmin kaikkia kiinalaisia ei tässä luettelossa ole. Helluntaiseurakunnista kalastellaan jäseniä eteenpäin menestysteologeihin yms itseään oikeana pitäviin oppeihin. Jäsenistä kilpaileminen ei ole raamatun opetuksen mukaista, omaan seurakuntaammekin tulee ns kalastajia toisista pienseurakunnista, ongelma on huomattu, jos sitä koetaan edes ongelmaksi. Toisaalta ihmisten riepotteleminen seurakunnasta toiseen voi olla kyseenalaista.

Helluntailaiset
Afrikka: 41,1 miljoonaa
Latinalainen Amerikka: 32,4 miljoonaa
Pohjois-Amerikka: 21,4 miljoonaa
Aasia: 15,3 miljoonaa
Eurooppa: 4,3 miljoonaa
Oseania: 3,3 miljoonaa


Virheellisiä käsityksiä
Televisiota saa katsoa suurimmalla osalla helluntailaisista on TV-vastaanotin kotona, yhä harvempi seurakuntaan kuulumatonkaan suomalainen maksaa tv-lupamaksun. Viimeisen kolmen vuoden aikana maksajien määrä on laskenut noin sadalla tuhannella, kun myös viime vuonna ilmoitusten määrä jatkoi laskuaan, koska television tarjonta on ollut ala-arvoista tai promotoi enemmän alakulttuuria kuin perhearvoja, kaikkia kanavia ei tarvitse katsoa tai virittää. Poikkeuksellisesti Suomi TV on lupautunut puhdistamaan ohjelmat kanavallaan perheille sopiviksi, ala-arvoiset kanavat voi poistaa ja deletoida kanavaluettelostaan. On olemassa myös TV7 kanava ja Kristillinen Radio Dei.

Sosiaalinen kanssakäynti (2 Timoteus 3:2)
- Kaikkiin ihmisiin ei voi luottaa sinisilmäisesti, valitettavasti seurakunnassa ei ole täydellisiä ihmisiä. Varovainen lähestyminen on joskus paikallaan, et voi luottaa jokaiseen vastaantulijaan. Viimeisinä aikoina ihmiset ovat erittäin narsistisia, omaa etua ajattelevia, kiittämättömiä ja itserakkaita. Pyhä Sana opettaa meitä erottamaan hyvän ja pahan. Tunnustamme omat virheemme ja puutteemme ihmisinä, emme ole edes puolijumalia uskovaisina. Tarvitsemme joka päivä Kristuksen armoa.