2015

Dialogi

Onko alkukirkon Piispan opetukset suurempia kuin 12 apostolin? No eivät varmaan, lue itse tämä sivusto: Tutustu Ireneuksen, Hippolytuksen, Kyprianuksen ja Augustinuksen historiaan. Lapsikastetta puoltavat kirkkokunnat tulkitsevat kirkkoisä Tertullianuksen (n. 150–225) noin vuodelta 200 jaa. olevasta kirjoituksesta De baptismo, että lapsikaste on vanha apostolinen tapa. Raamatussa kuitenkaan ei ole yhtään lapsikastetapausta. Kuka aloitti lapsikasteen? Vastaamme siihen katolilaisten arkistojen pohjalta. Olit sitten kirkon pappi tai kuka tahansa, voit hoitaa tämä asian kuntoon. Sivuille tästä Lähteet

Sunday, 25 April 2010

Evankeelis -luterilainen kirkkoLuterilaisuus on protestanttinen kristinuskon  suuntaus, jonka juuret ovat Martti Lutherin opetuksissa ja 1500-luvun uskonpuhdistuksessa. Luterilaisuus on yksi protestanttisuuden viidestä pääsuuntauksesta anglikaanisuuden, metodismin, kalvinismin  ja baptismin  ohella. Luterilaisuus ei muodosta yksittäistä kirkkoa kuten esimerkiksi roomalaiskatolisuus, vaan se koostuu erilaisista alueellisista tai kansallisista kirkoista, kuten Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Maailmanlaajuisesti luterilaisia kirkkoja on noin 140, joista 138 kuuluu vuonna 1947 perustettuun Luterilaiseen maailmanliittoon. 2000-luvun alussa maailmassa oli kaikkiaan 65 miljoonaa luterilaista. Luterilaisuus on väkimäärältääni suurimpia protestanttisia suuntauksia. Uskonopillisesti luterilaisuus perustuu perinteisen protestantismin periaatteisiin, joita ovat Raamatun korostaminen yli paavillisen ja kirkollisen vallan, viiden perinteisen katolilaisen sakramentin hylkääminen, ja ajatukseen että ihmisen pelastuminen johtuu yksin armosta ja uskosta, eikä ihmisen tekemisiin maan päällä. Kirkkoon kuuluu monia herätysliikkeitä ja vapaasuuntauksia. Esimerkiksi; helluntailainen voi kuulua kirkkoon ja omaan herätysliikkeeseen yhtäaikaa. Helluntailaiset kastavat Jeesuksen seuraajia aikuisena, apostolisen perinteen ja esikuvan mukaan. Luterilainen kirkko on pitäytynyt lapsikasteessaan, jotkut papit ovat kuitenkin salaa käyneet evankeelisten aikuiskasteella. Nykyisin asenteet ovat muuttuneet eivätkä aikuiskasteella käyneet papit ole joutuneet monastikkaan vastustuksen kohteeksi. Suurimpana kirkon hajoittajana on ollut liberaaliteologia.

No comments:

Post a Comment

Kommentti lomakkeen teksti, anna palautetta tietue-aiheesta. Jätä aihetoivomuksesi , lisäämme sen mahdollisimman pian. Osallistu keskusteluun rakentavassa hengessä.